Hvordan delta med dna til utvikling av katarakt test for dvergschnauzer

Takk for at du vil hjelpe til med å utvikle en dna test for katarakt hos dvergschnauzer!

Forhistorie
Joint Miniature Schnauzer Eye Fund (JMSEF) er et forum som ble dannet av en gruppe dvergschnauzer klubber i England, og de har samlet inn £30.000 til forskning på katarakt hos dvergschnauzer, utført av The Animal Health Trust (AHT). AHT har nylig identifisert en mutasjon som forårsaker arvelig katarakt i Staffordshire Bull Terrier, samt juvenil katarakt i Boston Terrier. De har utviklet en dna test som skiller mellom bærer, fri, og affisert hund.

Takket være JMSEF har AHT nok penger tilgjengelig til å starte forskning på øyesykdommer hos dvergschnauzer. Men for å starte studiene trenger vi dna fra dvergschnauzere med arvelig katarakt, samt fra tett beslektede individer!

Hva som trengs
AHT trenger dna fortrinnsvis i form av spyttprøve (blod prøve blir og godtatt, men det må du til veterinær for å ta). Spyttprøven kan du enkelt ta selv ved å stryke en liten børste på innsiden av munnhulen på hunden, det er det de små børstene i denne pakken er til. Sammen med dna prøven trengs en kopi av hundens stamtavle (5 generasjoner), samt en kopi av siste øyenlysnings-attest og et utfyt skjema: ‘Sample Submission for Genetic Research’
Dna prøven er ubrukelig uten denne dokumentasjonen. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Slik går du frem:

Vent minst 2 timer etter at hunden har spist
Det er vedlagt 2 børster til hver hund som skal bli testet
Ta forsiktig ut den første børsten fra posen, og pass spesielt på at ikke enden med børsten kommer i kontakt med noe
Hold tak i børstens skaft (ende) og rull børsten bestemt på innsiden av hundens kinn, minst 20 ganger på hver side av munnhulen slik at børsten har hatt kontakt med hele kinnets innside.
Putt børsten i en av de små vedlagte konvoluttene som er merket med ’Please place 2 swabs from a single dog in here’
Gjenta trinn 3-5 med den andre børsten
Merk konvolutten som du har lagt de to børstene i med hundens registreringsnummer, stamtavle navn, rase og fødselsdato
Fyll ut skjemaet ‘Sample Submission for Genetic Research’.
Putt følgende i den store retur konvolutten adressert til Dr Cathryn Mellersh som er vedlagt:

  1. Den lille konvolutten med de to børstene, merket med hundends navn, registrerings nummer, rase og fødselsdato
  2. Ferdig utfylt skjema: ‘Sample Submission for Genetic Research’
  3. Kopi av siste øyenlysnings attest
  4. Kopi av 5 generasjoners stamtavle

Dna prøvene må postlegges så hurtig som mulig etter at dna prøven er tatt. Send prøvene tilbake med A post for å sikre kvaliteten på dna prøvene.

Du som har deltatt med dna fra hunden din, kan få vite katarakt status på hunden din etter at testen er utviklet mot et £5 gebyr (administrasjons kostnader). Huske å skrive e-post adresse din på skjemaet som sendes inn sammen med dna prøven.

Ved spørsmål kontakt gjerne Hilde Haakensen på tlf +47 97799818 eller e-post: hilde@hildehund.com

Slik tar du prøven:

BaannGass
I pakken du får tilsendt er det to børster til hver hund som skal avgi dna.

BaannGass
Ta forsiktig ut den første børsten fra posen, og pass spesielt på at ikke enden med børsten kommer i kontakt med noe.
BaannGass
Hold tak i børstens skaft (ende)
BaannGass
Rull børsten bestemt langs innsiden av hundens kinn, minst 20 ganger på hver side av munnhulen slik at børsten har hatt kontakt med hele kinnets innside.
BaannGass
Børsten skal rulles langs innsiden av hundens kinn minst 20 ganger på innsiden av hvert kinn, slik at spytt fra hele kinnoverflaten blir avsatt på børsten.
BaannGass

BaannGass
Putt børsten i en av de små vedlagte konvoluttene som er merket med ’Please place 2 swabs from a single dog in here’
BaannGass
Gjenta trinn 3-5 med den andre børsten
BaannGass
Merk konvolutten som du har lagt de to børstene i, med hundens registreringsnummer, stamtavle navn, rase og fødselsdato
BaannGass
Fyll ut skjemaet ‘Sample Submission for Genetic Research’ som du fikk tilsendt sammen med børstene
BaannGass
Putt følgende i den store retur konvolutten adressert til Dr Cathryn Mellersh som er vedlagt:

A.    Den lille konvolutten med de to børstene, merket med hundends navn, registrerings nummer, rase og fødselsdato

B.    Ferdig utfylt skjema: ‘Sample Submission for Genetic Research’

C.    Kopi av siste øyenlysnings attest

D.   Kopi av 5 generasjoners stamtavle


BaannGass
Ta konvolutten med til postkontoret og send via A-post så hurtig som mulig. Kvaliteten på dna’et svekkes over tid, så det er viktig å få postlagt materialet med en gang prøvene er tatt.