Amerikansk Champion Wards Creek's Flying Solo

- Bomber (uttales 'Bommer')

Bomber kommer til Norge i slutten av 2006. Han er en top-avlshund i USA og har til dags dato 9 champion avkom. Han er salt og pepper men er bærer av sort og sølv gen og produserer dermed begge farger. Bomber er 6 år gammel, han er øyenlyst og vil stå til avl i Norge i en kort periode. Kontakt oss gjerne hvis du er interessert.

Stamtavle

Am Ch. Wards Creek's Rocket Man,
Black, RM256321/01 04-00, 0.00%
Am Ch. Repitition's Cornerstone,
Salt & Pepper, RM216074/01 10-98, 0.00%
Am Ch. Rampage's Representative, Salt & Pepper, RB266553 10-90, 0.00% Am Ch. Rampage's Express Mail, Salt & Pepper, RA981317 4-86, 0.00% Am Ch. Rampage's Kid Moody, Salt & Pepper, RA836199 11-84, 0.00% ,
Rampage's Bold Expression, Salt & Pepper, RA894025 5-85, 0.00% ,
Rampage's Positive Attitude, Black & Silver, RB183729 04-89, 0.00% Am Ch. Rampage's Waco Kid, Black & Silver, RA754024 7-83, 0.00% ,
Am Ch. Rampage's Positive Mood, Salt & Pepper, RA924722, 0.00% ,
Am Ch. Das Feder's Poetic Justice, Salt & Pepper, RM083972/05 11-95, 0.00% Am Ch. Jerry O's Sharpshooter O'Daree, Salt & Pepper, RB217669 12-89, 0.00% Jerry O's Target Practice, AmCDX, Salt & Pepper, RA735529 2-83, 0.00% ,
Bandsman 'N Jerry O's Flirt, Salt & Pepper, RB035220 9-88, 0.00% ,
Am Ch. Repitition's PB Production, Black & Silver, RB095558 11-89, 0.00% Am Ch. Meadoway's Southpaw, Black & Silver, RA968249 08-86, 0.00% ,
Am Ch. Repitition's Panda Bear, Black & Silver, RA905776 02-87, 0.00% ,
Am Ch. Wards Creek Put'n On The Ritz,
Black, RM121291/06 6-97, 0.00%
Am Ch. Bandsman's High Spirits, Salt & Pepper, RM06107307 10-94, 0.00% Am Ch. Always A Bandsman, Salt & Pepper, RM011206/01 02-93, 0.00% Am Ch. Bandsman's Special Assignment, Salt & Pepper, RB357517 05-91, 0.00% ,
Bandsman's Cappuccino, Salt & Pepper, RB274117 10-91, 0.00%
Am Ch. Bandsman They Broke The Mold, Salt & Pepper, RB274119 02-93, 0.00% Am Ch. Sumerwynd Bandsman Upbeat, Salt & Pepper, RB120746 08-88, 0.00%
Bandsman's Buttercup
Wards Creek's Highway Hooker, Black, RM049651/02 3-94, 0.00% Am Ch. Sumerwynd Bandsman Freeway, Salt & Pepper, RM015904/02 11-92, 0.00% Am Ch. Sumerwynd Bandsman Showoff, Salt & Pepper, RB341361 03-91, 0.00%
Am/Can Ch. Bandsman's Free Spirit, Salt & Pepper, RA932559 12-86, 0.00%
Blythewood Dark Secret, Black, RB130161 08-89, 0.00% AmCnBm Ch. Sibehil's Dark Shadows, Black, RA967973 5-86, 0.00% ,
Katie May of Five Forks, Black, 0.00% ,
Am Ch. Wards Creek's One And Only,
Black, RM236258/01 02-01, 0.00%
Am Ch. Wards Creek's Medicine Man,
Salt & Pepper, RM201932/02 6-98, 0.00%
Am Ch. Rampage's Representative, Salt & Pepper, RB266553 10-90, 0.00% Am Ch. Rampage's Express Mail, Salt & Pepper, RA981317 4-86, 0.00% Am Ch. Rampage's Kid Moody, Salt & Pepper, RA836199 11-84, 0.00% ,
Rampage's Bold Expression, Salt & Pepper, RA894025 5-85, 0.00% ,
Rampage's Positive Attitude, Black & Silver, RB183729 04-89, 0.00% Am Ch. Rampage's Waco Kid, Black & Silver, RA754024 7-83, 0.00% ,
Am Ch. Rampage's Positive Mood, Salt & Pepper, RA924722, 0.00% ,
Am Ch. Wards Creek Put'n On The Ritz, Black, RM121291/06 6-97, 0.00% Am Ch. Bandsman's High Spirits, Salt & Pepper, RM06107307 10-94, 0.00% Am Ch. Always A Bandsman, Salt & Pepper, RM011206/01 02-93, 0.00% ,
Am Ch. Bandsman They Broke The Mold, Salt & Pepper, RB274119 02-93, 0.00% ,
Wards Creek's Highway Hooker, Black, RM049651/02 3-94, 0.00% Am Ch. Sumerwynd Bandsman Freeway, Salt & Pepper, RM015904/02 11-92, 0.00% ,
Blythewood Dark Secret, Black, RB130161 08-89, 0.00% ,
Wards Creek's Gossip Column,
Black, RM163168/02 11-97, 0.00%
Bojangles Playboy, Black, RM136034/03 3-96, 0.00% Am Ch. Sumerwynd Romeo of Char N Co, Salt & Pepper, RM107531/01 2-95, 0.00% Moustache J.P. Chief Consul, Salt & Pepper, RM075181/01 06-93, 0.00% ,
Sumerwynd Showbug, Salt & Pepper, RM015904/04 06-94, 0.00% ,
Bojangles Black Gold, Black, RM092417/03 05-95, 0.00% Am Ch. Sumerwynd Bandsman Freeway, Salt & Pepper, RM015904/02 11-92, 0.00% ,
Feldmar Sizzlen Black Cinder, Black, RB353553 03-92, 0.00% ,
Am Ch. Wards Creek Highfalutin, Salt & Pepper, RM049651/03 4-96, 0.00% Am Ch. Sumerwynd Bandsman Freeway, Salt & Pepper, RM015904/02 11-92, 0.00% Am Ch. Sumerwynd Bandsman Showoff, Salt & Pepper, RB341361 03-91, 0.00% ,
Am/Can Ch. Bandsman's Free Spirit, Salt & Pepper, RA932559 12-86, 0.00%
Blythewood Dark Secret, Black, RB130161 08-89, 0.00% AmCnBm Ch. Sibehil's Dark Shadows, Black, RA967973 5-86, 0.00% ,
Katie May of Five Forks, Black, 0.00%